O klubie

Odpłatności:

Składka członkowska 60 zł / rok

Odpłatność za treningi:

  • Grupa młodsza – 60 min 2 x w tygodniu – 120 zł / miesiąc
  • Grupa starsza –  90 min 2 x w tygodniu – 150 zł / miesiąc

Składki członkowskie oraz odpłatności za treningi powinny być wpłacane do 20-go dnia bieżącego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 14-tu dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka stowarzyszenia.

W przypadku, kiedy na trening uczęszczają dwie lub więcej osób z rodziny pierwsza osoba płaci pełną kwotę odpłatności za trening pozostałe połowę. Składki członkowskie opłacane są przez każdego z trenujących przez cały rok łącznie z miesiącami, w których nie ma treningów.

W przypadku, kiedy następuje obniżenie odpłatności zostaje zamieszczona informacja w aktualnościach na stronie internetowej klubu.

W razie choroby, dłuższej nieobecności lub innych zdarzeń losowych, kwotę odpłatności za treningi prosimy ustalać z Panem Prezesem Bartłomiejem Krzewińskim.

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat: Alior Bank 85 2490 0005 0000 4500 2915 5205

Tytuł przelewu – Opłaty członkowskie: Imię i nazwisko, rok, opłata członkowska
Tytuł przelewu – Treningi: Imię i nazwisko, miesiąc, rok, treningi